Menu

Choose Your Game

 • GTA V

 • Battlefield

 • MadMax - FuryRoad

 • Mass Effect

 • Need For Speed

 • Call Of Duty

 • Halo

 • Star Wars

 • Just Cause

 • Far Cry

 • Crysis

 • LOTR

 • DOTA

 • Minecraft

 • TitanFall

 • Assassins Creed

 • The Witcher

 • Metal Gear Solid

 • Half Life

 • Street Fighter


Clyde Tooming relvaloa taotlus.

#1
[Image: 20170826131758532373216131dab92732227aaa57ca81.png]
FÜÜSILISE ISIKU RELVALOA TAOTLUS1. ISIKU- JA ELUKOHAANDMED

 1.1 Eesnimi: Clyde
 1.2 Perekonnanimi: Tooming
 1.3 Vanus: 26
 1.4 Isikukood: 39205117240
 1.5 Kodakondsus: USA
 1.6 Elukoht ja aadress: East LS 454
 1.7 Töökoht: Mäe Talu
 1.8 Telefon: 5564257
 1.9 E-post: [email protected]2. ANDMED OMA TERVISEST

 2.1 Kas teil on sõltuvust alkoholist?   Jah/Ei 
 2.2 Kas olete tarvitanud uimasteid?   Jah/Ei
 2.3 Kas olete olnud psühhiaatrite uuringutel või ravil?   Jah/Ei
 2.4 Kas teil on nägemishäireid?   Jah/Ei
 2.5 Kas teil esineb kätes halvatust, funktsioonihäiret, puudeid võid moondeid, mis takistavad relva kasutamist?   Jah/ei
 2.6 Kas te omate mootorsõiduki juhiluba?   Jah/ei

Olen eespool esitatud küsimustele vastanud ausalt ka kõikidest küsimustest aru saanud. Samas olen nõus, et minu tervise seisundi täpsustamiseks võib küsida andmeid raviasutusest, kus olen olnud ravil.
Taotleja allkiri, kuupäev: Tooming     28.08.20183. LISAKÜSIMUSED

 3.1 Palun väljastada (Märgistada X-ga):
  * Relvaluba X
  * Kollektsioneerimisluba

 3.2 Relva(de) hoiutingimused (Märgistada X-ga):
  * Kõrvalistele isikutele raskesti kättesaadav koht
  * Relvakapp X
  * Relvahoidla

 3.3 Relva vajan järgmisel otstarbel (Märgistada X-ga):
  * Jahipidamine
  * Vastava spordialaga tegelemine
  * Enese ja vara kaitse X
  * Kutsealal tegutsemine
  * Kollektsioneerimine

 3.4 Oman kehtivat tervisetõendit:   Jah/Ei
3.5 Kas olete varasemalt kriminaal korras karistatud? Kui jah, siis miks? Ei ((tegin nime vahetust ja hakkasin uut karakterit RP-ma))

4. Miks soovid taotleda relvaluba? (Vähemalt 50 sõna) Soovin taotleda relvaluba kuna mind on korduvalt rünnatud ja ähvardatud ning olen arusaanud, et kõige paremaks kaitseks oleks vaja relva. Relva abil saaksin kaitsta ennast, teisi ja enda vara. Relva kasutaksin ainult äärmisel juhul kui on põhjust. Relva reeglitest olen teadlik ja relva hoiaksin alati teistele kättesaamatus kohas.


Show ContentSpoiler:

Kõik taotluses esitatud andmed on õiged. Olen teadlik, et valeandmete ja võltsitud dokumentide esitamine on karistatav. Olen teadlik politsei õigusest koguda taotleja kohta isikuandmeid relvaseaduse sätestatud korras ja viisil ning olen andmete kogumisega nõus.
Taotleja nimi, kuupäev: Clyde Tooming 28.08.2018
Thanks given by:
#2
[Image: 201807220258030bdfdb595629e39f55deddb8e56de4dc.png]

Lugupeetud, Clyde Tooming

Oleme teie relvaloa taotluse kätte saanud ning üle vaadanud.
Käesolevaga teatame teile, et teie taotlus on VASTU VÕETUD.
Edasiste juhiste saamiseks võtke ühendust Chief of Police Harry Williamsi või Assistant Chief Joseph McGregoriga.


Lugupidamisega,
Chief of Police Harry Williams
Recruitment and Employment Division
Los Santos Police Department
[Image: xenuMnQ.png]

Show ContentSpoiler:
Thanks given by:


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Ryo Takeshi Relvaloa taotlus Magic 1 54 26 Aug 2018, 19:47
Last Post: MyrkK
  Hugh Clocki relvaloa taotlus. Loco 2 189 22 Nov 2017, 17:27
Last Post: FRAZIER
  Jessie Carter relvaloa taotlus. Tutimokk 1 182 21 Nov 2017, 23:25
Last Post: FRAZIER
  Christopher Dyson Relvaloa taotlus! Koger. 1 175 19 Nov 2017, 19:35
Last Post: FRAZIER
  [Relvaloa taotlus] William Davidson Ganger 1 63 19 Nov 2017, 19:30
Last Post: FRAZIER
  John Clint Relvaloa taotlus romet tentasiohn 1 151 14 Nov 2017, 00:22
Last Post: Orange
  Jane Smell Relvaloa taotlus. Kermps 1 142 14 Nov 2017, 00:21
Last Post: Orange
  Harry Williams relvaloa taotlus MyrkK 1 195 14 Nov 2017, 00:19
Last Post: Orange
  Rosemarie Hathaway relvaloa taotlus Sun. 1 172 06 Nov 2017, 22:13
Last Post: Orange
  Cody Storm relvaloa taotlus Dex 1 201 06 Nov 2017, 20:18
Last Post: OrangeUsers browsing this thread: 1 Guest(s)