MyBB Internal: One or more warnings occurred. Please contact your administrator for assistance.
Federal Bureau of Investigation - "Fidelity, Bravery, Integrity"

Choose Your Game

 • GTA V

 • Battlefield

 • MadMax - FuryRoad

 • Mass Effect

 • Need For Speed

 • Call Of Duty

 • Halo

 • Star Wars

 • Just Cause

 • Far Cry

 • Crysis

 • LOTR

 • DOTA

 • Minecraft

 • TitanFall

 • Assassins Creed

 • The Witcher

 • Metal Gear Solid

 • Half Life

 • Street Fighter


5 - Mission Critical Federal Bureau of Investigation - "Fidelity, Bravery, Integrity"

#1
[Image: grf7R6v.png]


[Image: MOdEWXd.png]

[Image: U2Gl90I.png]

Federal Bureau of Investigation'i (FBI) põhiülessandeks on kaitsta Ameerika Ühendriike, toetada ning jõustada selle kriminaalseadust ning anda juhtimis ja kriminaalõiguse teenuseid föderaalsetele , riiklikele, kohalikele omavalitsustele ning rahvusvahelistele partneritele. Hetkesteks prioriteetideks on kaitsta Ameerika Ühendriike terroristlike rünnakute eest, kaitsta Ameerika Ühendriike küberrünnakute ning kõrgtehno-loogiliste kuritegude eest, võidelda avaliku korruptsiooniga kõikidel tasanditel, kaitsta kodanikuõiguseid, võidelda organiseeritud kuritegevuse, finantsiliselt mõjutatud mitte vägivaldsete kuritegude ning märkimisväärsete vägivaldsete kuritegudega.


FBI korraldus on kindlakskujunenud 28. Tiitli järgi Ameerika Ühendriikide koodeksis, sektsioonis 533, mis kohustab Justiitsministri määrama ametisse ametnikke, et avastada ning kohtulikule vastutusele võtta kuritegusi, mis on suunatud Ameerika Ühendriikide vastu. Muud föderaalsed põhikirjad või seadused annavad Federal Bureau of Investigation'ile õiguse ning kohustuse uurida teisi konkreetseid kuritegusi. FBI pealmine vahend võitlemaks organiseeritud kuritegevuse vastu on RICO akt. FBI vastutusala on ühtlasi 1964 aasta Civil Rights akti täitmise tagamine. Samaaegselt jagab FBI ka vastutusala Drug Enforcement Administrationiga (DEA) alates 1970 aasta Controlled Substances akti jõustumisest.


[Image: r5NcWI2.png]


[Image: uEdiXvq.jpg]


Asutatud 26. juulil 1908. aastal, on USA föderaalpolitsei osa, Ameerika Ühendriikide Justiitsministeeriumi põhiline juurdlusorgan. Alustati 34 liikmega, sealhulgas ka mõne endise salateenistusagendiga, et luua uus uuriv agentuur, mille ülessandeks oli prostitutsiooni survestamine. Esialgselt kandis see nime United States Bureau of Investigation. Järgneval aastal oli antud agentuur ühenduse Bureau of Prohibition'iga ennem kui see tehti iseseisvaks uurimisorganiks 1935. aastal. Samal aastal muudeti ametlikult selle nimeks Federal Bureau of Investigation (FBI). Kõige rohkem, 48 aastat on FBI-d juhtinud John Edgar Hoover. Selles arvestuses teisel kohal on FBI praegune Peadirektor Robert S. Mueller.


[Image: OXKG31d.png]


J. Edgar Hoover.

[Image: ReXC3w5.png]

John Edgar Hoover, sündinud 1. jaanuaril 1895. aastal, oli esimene Federal Bureau of Investigation'i direktor Ameerika Ühendriikides. Hoover määrati Federal Bureau of Investigation'i direktoriks aastal 1924. Tema instiatiivil loodi Federal Bureau of Investigation 35. aastal, kuhu ta jäi direktoriks kuni enda surmani, 1972. aastani. Hooverit on hinnatud tema märkimisväärse FBI ülesseehituse eest ja tsentraliseeritud sõrmejälgede andmebaasi ning kohtuekspertiisilaborite loomise eest. Kriitikud on teda süüdistanud FBI jurisdiktsiooni ületamises. Ta kasutas Federal Bureau of Investigation'it poliitiliste teisitimõtlejate ja aktivistide ahistamiseks, poliitiliste liidrite saladuslike dokumentide kuhjamiseks ning ühtlasi ka asitõendite illegaalsel teel kogumiseks.


R. Swan Mueller.

[Image: ozxEFlG.png]

Robert Swan Mueller, sündinud 7. augustil 1944. aastal, on hetkene ning 6. FBI direktor Ameerika Ühendriikides. Mueller kandideeris Federal Bureau of Investigation'i kandidaadiks 5. juulil 2001 aastal. Tema ning kaks teist kandidaati kandideerisid antud ametipositsioonile, kuid Muellerit peeti alati kõige sobivamaks kandidaadiks. Mueller määrati Federal Bureau of Investigation'i direktoriks vahetult ennem terrorirünnakuid World Trade Centeri tornidele ning Pentagonile, mil ta asendati enda endise ametivenna Thomas J. Picardiga. Ameerika Ühendriikide Senati poolt on kinnitatud, et Mueller lahkub Federal Bureau of Investigation'ist 4. septembril 2013 ning tema ametikoha võtab üle James B. Corney.


M. Edward Bainbridge.

[Image: HUDvxek.png]

Mark Edward Bainbridge, sündinud 28. aprillil 1961. aastal, on Federal Bureau of Investigation'i volitatud asedirektor San Andrease osariigis. Bainbridge on FBI San Andrease osariigi volitatud juhtiv asedirektor alates 2005. aasta 25. märtsist, mil tema endine kolleeg Richard M. Horton astus enda ametipositsioonilt tagasi vahetult ennem tõendite võltsimise skandaali ilmsiks tulemist.(( Teema võib täieneda. Suured tänud ka Winstonile, Grassole, StayFrostyle ning R34Z0N5 ! ))


Users browsing this thread: 1 Guest(s)
 09:06    07 Jun 2023  Powered By MyBB, © 2002-2023 MyBB Group.
This forum uses Lukasz Tkacz PHP Developer addons.