nebulos Gaming

Full Version: TeamSpeak 3
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
IP: 217.146.67.224
Port: 9987

Ootame kõiki külastama!
On võimalus saada täiesti enda channel, selleks on vaja ainult võtta ühendust mõne Teamspeak admini/moderaatoriga.