MyBB Internal: One or more warnings occurred. Please contact your administrator for assistance.
nebulos Gaming - Signatuuride tellimine

nebulos Gaming

Full Version: Signatuuride tellimine
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3 4
Andriii soovil tegin teist signatuuri, loodan, et talle meeldib see.

[Image: joshduudsonsignatuur2.png]

Proovin Marku'le signa teha.

// Tehtud.

[Image: markuloodristehitajasignatuur.png]

Loodan, et sulle meeldib.
Signatuuri/Avatari suurus: Signatuur/Signatuuri suurune
Pilt: -
Pilt2: -
Effectid: -
Tekst: Kuskil võiks olla mu karakteri nimi (Chad Ochocinco) ja number 85
Lisainfo: Võiks olla peal ameerika jalgpall(pall, mitte midagi muud ainult pall) ja siis midagi arstindusest
Signatuuri/Avatari suurus: UserBari moodi
Pilt: Otsi ise mingi hea
Pilt2:
Effectid: Mis oleks sobiv
Tekst: Reinis
Lisainfo: Tahan et ilus tuleks.Aitäh kui teete Regular_smile
Pages: 1 2 3 4