nebulos Gaming

Full Version: Grupeeringute avaldused
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Milleks grupeeringute avaldused ?

Grupeeringute avaldused on selleks, et rahvas näeks, et te tegelete ning üritate samas ka saada
ametlikuks.

Mida tähendab ametlikuks?

Ametlikuks tähendab, et scripter scriptib teile oma fraktsiooni.
Aga miks on vaja saada ametlikuks?Regular_smile

Ja miks on vaja teha avaldus, kui sa saad inimesi endaga joinima kutsuda IG's Wink_smile
teh sheki Wrote:Aga miks on vaja saada ametlikuks?Regular_smile

Ja miks on vaja teha avaldus, kui sa saad inimesi endaga joinima kutsuda IG's Wink_smile
Selle, et sina küsida saaksid.


Hoiatus Wrote:
teh sheki Wrote:Aga miks on vaja saada ametlikuks?Regular_smile

Ja miks on vaja teha avaldus, kui sa saad inimesi endaga joinima kutsuda IG's Wink_smile
Selle, et sina küsida saaksid.
Ok.