nebulos Gaming

Full Version: Signatuurid.!
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Et teen siis väikest viisi signatuure.
Et ma saaks teha siis täida see:
Tekst mida tahad:
Pilt mida tahad(oleks hea kui annaksid lingi):
Effektid:

Nt midagi sellist
[Image: korka.jpg]
Aind et tekst jms ka Regular_smile
Tekst mida tahad: Scotlandyard

Pilt mida tahad(oleks hea kui annaksid lingi):http://www.upload.ee/image/1093561/uu.png

Effektid:Ei oska midagi välja tuua.Tee lihtsalt midagi lahedatWink_smile
Tekst mida tahad: Võiks lisada mingi "Alfonso Capone" või "Al Capone" või "Capone" vms Tongue_smile
Pilt mida tahad(oleks hea kui annaksid lingi): Oleks hea kui saaks seda väiksemaks vms teha. http://www.upload.ee/image/1093595/alcapone.jpg
Effektid: Võiks lisada midagi uuemat, nagu siis vana ja uue segu, ehk nt mingid värvilised triibud vms, improviseeri Teeth_smile
Teema alustajal on ban peal.
Läheb lukku.

Ja kui keegi tahab signatuure teha.. tehke vähemalt poole väiksemad.