nebulos Gaming

Full Version: ÃÂ"¢nnitlused
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
ÃÂ"¢nnitlused, Juss!
Palju õnne, Juss.

OT: Kaspar, KOOLI! GO GO GO !

** Kasparil on vahetund ning ta on arvutis. **
Palju õnne nendele kellel oli enne sünnipäev kuid nüüd soovin õnne Jussile!
Palju õnne sünnipäevaks, Juss! (:
ÃÂ"¢nne juss !
ÃÂ"¢nne Juss.

Drama

16 on number juba Teeth_smile
ÃÂ"¢nne!
ÃÂ"¢nne juss!
ÃÂ"¢nne Juss


Füüsika praegu Teeth_smile
ÃÂ"¢nne minu poolt ka!
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21