nebulos Gaming

Full Version: ÃÂ"¢nnitlused
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Tänan kõiki veelkord, musid :*
Palju õnne myrka!!
ÃÂ"¢nne Myrka.

Drama

Myrka sünnipäeva laps võta veel üks naps

Rahuldamaks oma raevu
Myrka heitis naise kaevu
kaua tuima näoga vahtis
kuidas too sealt välja tahtis.
Palju õnne Myrka!
[video=youtube]http://www.youtube.com/watch?v=xVzIGMqRznk [/video]Mina, Vasar, Hiro


Palju õnne sünnipäevaks Smile !
Palju ÃÂ"¢nne Sulle, MYRKA

Jõudu ja Jaksu ka Edaspidiseks!
Palju õnne myrks.
ÃÂ"¢nne myrka
ÃÂ"¢nne Arcaracox or sumthin... D:
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21