nebulos Gaming

Full Version: ÃÂ"¢nnitlused
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
ÃÂ"¢nne kõigil teistele kellel sünnipäevad olnud.

Kõige suurem õnn on Myrkale kuna temal praegu sünnipäev. Regular_smile
Palju õnne, Myrka! Regular_smile

iMattias

Palju-palju õnne, Myrka!!!

Olgu sul tore ja meeldejääv päev!
ÃÂ"¢nnegi minu poolt Myrka!!
Palju õnne Myrkale Regular_smile
Palju õnne, Sander. : )
Suured õnne soovid sulle Suure banhammeri mees Myrka ! Regular_smile)

[Image: Happy_Birthday.jpg]
Palju ÃÂ"¢nne ka minu poolt, Myrka !
PALJU, PALJU ÃÂ"¢NNE SÜNNIPÃÂ"žEVAKS MYRKA!!!!!!
Palju õnne [Image: arendajad.png] Myrka!!
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21