nebulos Gaming

Full Version: Rahvaloendus
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3 4 5 6 7
Teen Siimu eest teema.


Iga inimene võib postitada 1 korra ning tuleb alati liita eelnevalt mainitud arvule 1 juurde. Ehk loeme kokku mitu inimest siin on.


Alustan siis:

1

Klemm.

Teine 2
3

Ptv.

neli 4
5
6......
7
8-sas
9

Freespamm: lalala
10
Pages: 1 2 3 4 5 6 7