nebulos Gaming

Full Version: Red County Päästeametiga liitumine
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
[Image: logo2.png]
Red County päästeamet otsib uusi töölisi
CV saata emailile RCpää[email protected]
((Copyge avaldus, siis tehke "[IC]Liitumine" alla postitus))

Päästeameti direktor
Roland Wade

Code:
[align=center][img]http://www.upload.ee/image/1695615/logo2.png[/img]

(( Mängu sisene ))

Isiklik info:

Ees - ja perekonna nimi :

Sündimise kuupäev (pp/kk/aa):

Elukoht :

Sugu :

Perekonnaseis:

Telefoni number :

E-posti aadress :

Kodakondsus :

Rahvus :

Keeleoskused:

Elulugu (100 sõna) :

Varasemad kogemused Päästeametis ?:

Lisainfo hariduse kohta :


Muu Info

Mis load teil on :

Kas olete varem päästeametis töötanud - taotluse teinud ?:

#On teid võetud või mitte ?:
#Miks sina tahad just Päästeametisse tööle tulla ?:

Mis oli põhjuseks kui teid ei võetud :

On teil olnud varasemaid korra rikkumisi ?:
#Missuguseid ?:

Olete te hetkel kuskil tööl ?
# Kui olete, siis kus :Allkiri:((Mänguväline info))

Skype - Teamspeaki olemas olu :

Mikrofon olemas ?:

Vanus :

Kaua oled mänginud Roleplay-d ?:

Hinda oma roleplay oskust :

Hinda oma aktiivust, kaua päevas mängid?:(0/10)

Eelnevad nimed teistest või sellest serverist ?:

Kas oskad kasutada commande /me ja /do õigesti ?[/align]