MyBB Internal: One or more warnings occurred. Please contact your administrator for assistance.
nebulos Gaming - Naljakad pildid & videod.

nebulos Gaming

Full Version: Naljakad pildid & videod.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Nice Ilves Teeth_smile
Täna sai pool kursust kurja sõnumi kooli süsteemihaldurilt Teeth_smileTeeth_smile

[Image: kruihacker.png]
[Image: Lucio_roppus.png]

risu, vvd ei taha?

' Risu.

Teeth_smileTeeth_smile:Teeth_smileTeeth_smileTeeth_smileTeeth_smileTeeth_smileTeeth_smileTeeth_smile

Ei soovi Teeth_smile
Ilves Wrote:Reporter küsitleb pohhuisti:
Reporter: "Kas teil on kõigest pohhui?"
Pohhuist: "Jah"
Reporter: "Aga kas teil on maailmast pohhui?"
Pohhuist: "Jah"
Reporter: " Aga kas te tahaksite üksikut saart koos suure villa ja ilusate naistega?"
Reporter: "Aga enne te ütlesite, et teil on kõigest pohhui?"
Pohhuist: "Mul pohhui mis ma enne ütlesin!"
Mina tean sellist varianti Regular_smile
Guns don't kill people. I kill people... With guns.

Parim laul ikka.


Lol.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18