nebulos Gaming

Full Version: TTU lanni demod
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
demod on soojad ja värsked. uploaditud kohe peale mänge kell 7 hommikul.

kuigi tegelikult peaks magama minema.. wtf.. miks ma ikka üleval olen..

demod on siin:

http://nebulos.net/go/TTYdemod

demod ja livestreami võimaldas TTÜle digifest.eu
loodetavasti töötavad ka..
btw.. osad demod on suured, kuna mänguvana unustas muuhulgas ka reccimise ööseks kinni panna.. gl, hf..

länni tulemused:

http://www.digifest.eu/ttylan
http://challonge.com/csturna
http://challonge.com/csfinaalid

küsimusi või mida iganes muud - reply

www.digifest.eu