MyBB Internal: One or more warnings occurred. Please contact your administrator for assistance.
nebulos Gaming - [BUG] Who is online aeg!

nebulos Gaming

Full Version: [BUG] Who is online aeg!
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Who is online.. ehk Kes on online - näitab valet aega.

Code:
2 Users active over the last 24 hours

Tegelikult on see 10 minuti statistika, ning kui minna Portaali, siis seal näitab õigesti sama asja.

Näitab 24h aga tegelikult on 10 minutit.

Who was here näitab õiget statistikat ühe päeva kohta.

Ei oska öelda, kuidas seda parandada aga vaadake üle.
Fixed!