nebulos Gaming

Full Version: Nebulos CS:S Config (high fps)
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Mu soorsi conf.

Tänud Illmanile, kes aitas mul seda teha
samuti kõikidel teistele soorslastele, kes on läbi selle kuuli pähe saanud ja olnud tõestuseks, et see on hea conf :evo:

conf läheb siis soorsi cfg folderisse

Vaata conf üle ja muuda kui midagi ei meeldi + nimi muuda ära.
dl lisatud foorumisse:

Kui on küsimusi, probleeme.. reply
[ATTACHMENT NOT FOUND]
// Nebulos.net css conf Thx to illman