nebulos Gaming

Full Version: Portaal !!!
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Teeme portaali !!

minu nägemus lühidalt:

Paneme portaali tööle. ehk lisame uudiseid ja stuffi, otsime postitajaid, jagame ülesanded ära.. jne

siis kirjutame portaalile projekti.. niikaua lisame siia ideid..

ja nii ta läheb.. Teeth_smile praegu kiire. hiljem lisan texti juurde.

a portaal tuleb ära.. et ühendada Eesti Gaming community ja muu digi maailm.. filmid jne..

põhi teemaks oleks Reviewde kajastamine ja muu info kajastamine mis on huvitav.

lambi copy paste sk lehelt on mõttetu..

Ideid?