nebulos Gaming

Full Version: Deathmatch suletud?
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Kas Deathmatch server on kinni pandud või on vaid IP muudeutd?Kui teine, siis ehk uuendaksite ka foorumis IP'd ning annaksite selle ka siin?
ip on cs.nebulos.net:27025 ja server ei ole kinni, vaid crashib vahest. Question ei oska öelda miks
kuid igakord peab ta käsitsi tööle panema läbi kood.ee, nii et andke kindlasti kohe teada, kui ta järgmine kord crashib jälle.!
Samamoodi crashib ka zm aga mitte nii tihti.