nebulos Gaming

Full Version: Uus foorum
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

Austatud külastajad!

nebulos Gamingul on nüüd uus foorum, mis kõigile avatud.


Vana foorum jäi paraku ajale jalgu. MyBB Platvorm ei vasta enam ootustele ja oli aeg uus võtta.


Uus foorum asub aadressil https://nebulos.net


Vanal foorumil kaovad ajapikku õigused, kuid arhiivina jääba ta siia ikka väga kauaks!!


Kopeerige kõik mis teile siin tähtis, vana foorum jääb küll alles.. aga sa tahad hoida ikka usaldusväärset logi sellest mida arstid teevad.
Jah


Paraku peavad kõik uue kasutaja tegema.


Proovige kasutada ikka sama nime mis siin, et ei tekiks segadusi.