nebulos Gaming

Full Version: AVALIKUD TEADAANDED
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
[Image: 20170826131758532373216131dab92732227aaa57ca81.png]
Seisuga 18.08.2019 on liitumine Los Santos Police Departmentiga AVATUD 
Täpsema info ja avalduse ankeedi leiate SIIT((Kõik kes olid eelmises Nebuloses SGT+ rankid võivad mulle kirjutada ja on võimalus, et saate recruitmentiga tagasi. Teised peavad uuesti kandideerima))