nebulos Gaming

Full Version: kvann
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Sinu nimi: kvann
Banija nimi: jaakaru
Ban'i põhjus: et ss likesin koera pilte ja üx hetk lic ei saanud enam likeda ja ss olin banned
Ban'i kuupäev: 18.08.2019
Pilt banimisest: [Image: RPv0Tw1.png]
Miks peaksime me teid unbannima? tahax veel koera pilte likeda
liiga ilusad pildid olid Regular_smile
Unban tuleb 2 kuu pärast. Reeglites on punkt selle kohta ilusti olemas.
L&A
mv Angry Angry Angry