nebulos Gaming

Full Version: WordPlay
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3
Väike sõnamäng siis.
Iga inimene kes kommenteeriv peab kommenteerima sõna mis algab selle tähega millega eelmine sõna lõppes.
NB! Ropud sõnad jätke heaga välja!

Minu esimene sõna on: Monitor
Robot
ToomasTunnel
(kuuli)Lennuteetunneliluuk
Kapsas.......
sakuska....
.................
(08 Aug 2019, 11:40 )Shod Wrote: [ -> ].................

Emmm punktid ei loe!
Apelsin.......
Ninatark
Pages: 1 2 3