MyBB Internal: One or more warnings occurred. Please contact your administrator for assistance.
nebulos Gaming - Linnavalitsuse Liige - Michael Holmes

nebulos Gaming

Full Version: Linnavalitsuse Liige - Michael Holmes
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Saatja: michaelholmes@gmail.com
Saaja: linnavalitsus@LS.com
Teema: Linnavalitsuse liige - Michael Holmes

[Image: 20181120165825725dc4a7ba79383e62400c6005aa0944.png]

Isiku- ja kontaktandmed:
  • Eesnimi: Michael
  • Perekonnanimi: Holmes
  • Sünniaeg: 11.02.1979
  • Sugu: Mees
  • Isikukood: 37902118323
  • Elukoht: 1022 Saint Nicholas Avenue, Temple, Los Santos 343, San Andreas
  • Telefon: 57239476
  • E-post: michaelholmes@gmail.com
Töökogemus: 
Õigusteenuste Büroo
Address: 2082 Atlantic Avenue, East Beach, Los Santos 616, San Andreas
Telefon: 5893456
E-post: oigusburoo@ltb.com

Haridus:
Northside Põhikool
Gosforth Central Gümnaasium
Temple Ülikool

Täiendkoolitused:
Äriühingu juhtide õigused ja kohustused
Äriühingute kapitaliseerimise õiguslik reguleerimine
EL siseturg - kaupade ja teenuste vaba liikumine
IT arenduslepingu alused, sõlmimine ja täitmine
Intellektuaalse omandi litsentseerimine
Intellektuaalne omand IT-põhistes ärimudelites
Autoriõigus ja intellektuaalse omandi lepingud
Võlaõiguslikud tagatised ja kõrvalkohustused

Keeled:
Eesti keel -  5/5
Vene keel - 5/5
Inglise keel 5/5

Juhiload: A&B-Kategooria

Motivatsioonikiri:
Olen elanud terve oma elu Los Santos, olen lõpetanud Temple Ülikooli õigusteaduskonna alal, õigusteaduse kraadiga. Algselt oli mul mõte liituda eduka advokaadibürooga, mis teenib aastas miljoneid dollareid, kuid ei näe väeva kodanike õigluse saavutamisega. Peale seda ma asusin ma tööle õigusnõustamise valdkonnas, pakkudes mitte ainult isiklikke nõustamisi vaid ka inimeste esindamist linnas kriminaalvaldkonnas töödates koos õiguskaitseasutusega. Hetkel olen huvitatud liitumast Los Santose Volikogu Liikmeks, et astuda üks suur samm edasi, aidata ja esindada Los Santost ja linnaelanikke. Töödates organiseeritud ja struktureeritud süsteemi peal, olen kindel, et minu tööd hinnatakse, nagu ma eeldan. Olen väga õiglane ja sihikindel inimene, soovin muuta Los Santose kodanike heaolu. Mul on olemas varasem kogemus, haridus ja teadmised, ma olen alati valmis astuma sammu tulevikku ja praegu ma leian, et mul on suurepärane võimalus selleks, et muuta Los Santose Linna heaolu. 
Lisainfo: -