MyBB Internal: One or more warnings occurred. Please contact your administrator for assistance.
nebulos Gaming - [Curriculum Vitae] Linnavalitsuse liige - Valente Rosellini

nebulos Gaming

Full Version: [Curriculum Vitae] Linnavalitsuse liige - Valente Rosellini
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Saatja: valente.rosellini@gmail.com
Saaja: linnavalitsus@LS.com
Teema: [Curriculum Vitae] Linnavalitsuse liige - Valente Rosellini
Kuupäev: 01.08.2019
Manused: Valente Rosellini - Portrait.jpg[Image: 20181120165825725dc4a7ba79383e62400c6005aa0944.png]


Isiku- ja kontaktandmed:
  • Eesnimi: Valente
  • Perekonnanimi: Rosellini
  • Sünniaeg: 19.10.1980
  • Sugu: Mees
  • Isikukood: 38010194269
  • Elukoht: Jefferson 7, Glen Park, Los Santos 313, San Andreas
  • Telefon: 56821822
  • E-post: valente.rosellini@gmail.com
Töökogemus: San Fierro Linnavalitsus, 3a

Haridus:
San Fierro Põhikool [1988-1997]
San Fierro Gümnaasium [1997-2000]
San Fierro Ülikool [2000-2003]

Täiendkoolitused: 
Esmaabiõpe [2004]
Kuluarvestus [2005]
Digioskuste alused [2006]
Tehniline joonestamine [2007]
Kontoritarkvara praktiline kasutamine baastasemel [2008]

Keeled:
Eesti keel - 5/5
Inglise keel - 4/5
Vene keel - 3/5

Juhiload: A-kategooria, B-kategooria & C-kategooria juhiload

Motivatsioonikiri: Mina, Valente Rosellini (38), avaldan soovi astuda Los Santose Linnavalitsuse volikogu liikmeks. Lugesin kodulehelt, et linnavalitsuse koosseisu otsitakse uusi liikmeid ning otsustasin kandideerida volikogu liikmeks. Mul on seljataga 3 aastane tööstaaž San Fierro Linnavalitsuses [2009-2012], oman kõrgharidust (õigusteaduse eriala) ning oman magistrikraadi. Ma olen pingelistes olukordades otsustusvõimeline, pädev meeskonnatöös, mul on soov parandada linnaelanike heaolu ning tuua uusi ja häid muutusi linnaelus. Sooviksin anda endast kõik oleneva, et muuta Los Santos paremaks, uuelaadsemaks ning turistirohkemaks kohaks. Hetkel töötan ma Vinewoodi advokaadibüroos ning tööle saaksin ma asuda kohe kui võimalus avaneb.

Lugupidamisega
Valente Rosellini