MyBB Internal: One or more warnings occurred. Please contact your administrator for assistance.
nebulos Gaming - Mason Laurence Los Santos Taxi peadirektoriks

nebulos Gaming

Full Version: Mason Laurence Los Santos Taxi peadirektoriks
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Tere,

saadan Teile enda CV sooviga võtta juhtimine üle Los Santos Transpordis. Olen töötanud Los Santose Transpordis mitmeid aastaid, omanud kogemusi nii PR-spetsialisti kui ka direktori asetäitjana seega saan hakkama suure vastutusega. Minu visioon näeb ette, et LS Transport muutub linna juhtivaks transpordipakkujaks, saaavutades seda läbi erinevate sooduskampaaniatega kui ka PR üritustega. Soovin transpordivõrgustiku põhimõtteliselt nullist uuesti üles ehitada, tuues juhtkonda kvalifitseeritud spetsialistid ja uuendades masinpargi tänapäevaste töövahenditega. Hakkan pakkuma töötajatele konkurentsivõimelist palka ning ehitan üles koolitusplatvormi kus transporditöölised saavad esmaklassilised klienditeeninduse koolitused, et tuua elanikele veelgi parema kogemuse kasutades meie transpordivõrgustikku.Show ContentCV: