nebulos Gaming

Full Version: [Desiree Mitchell] Los Santos Fire Department'i peadirektori kandidatuur
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
[Image: z27AOFW.png]
CURRICULUM VITAE
Isiklik informatsioon


Eesnimi: Desiree
Perekonnanimi: Mitchell
Sünniaasta: 03.05.1991
Isikukood: 49103051734
Elukoht: Los Santos, Marina 
Telefon: 59851354
Perekonnaseis: Vallaline
Rahvus: Eestlane

Haridusäik [Koos aastaarvudega]

San Fierro lasteaed ''Roosi'' [1994-1998]
San Fierro Keskkool [1998-2010] 
San Fierro Ülikool meditsiiniteaduse valdkond [2010-2013]
Las Venturase tervishoiu kõrgkool [2013-2016]


Täiendkoolitused

Suhtlemisoskused ja patsiendi motiveeriv nõustamine (16 tundi) - veebruar 2010 -aprill 2010 
Haavaravi (6 tundi) - detsember 2011
EKG ja selle esmane interpreteerimine (11 tundi) - oktoober 2012
Inimese anatoomia (20 tundi) - märts 2013 - mai 2013
Esmaabi ABC (15 tundi) - juuli 2013 - juuli 2013 
Ajajuhtimine (10 tundi) - aprill 2014 - mai 2014 
Taaselustamine kliinilisest surmast (18 tundi) - veebruar 2015 - märts 2015
Toimetulek keeruliste patsientidega (8 tundi) - juuni 2015
Preanalüütika laboris (6 tundi) - august 2016
Uroonkoloogiliste haiguste käsitlus (8 tundi) - november 2016
Endokrinoloogia ja diabetoloogia (8 tundi) - märts 2017 


Lisainformatsioon

 Head küljed:
* Kiire reageerimisvõime
* Meeskonnatöö
* Vastutusvõime
* Otsustusvõime
* Salliv suhtumine
* Juhtimisoskus

Halvad küljed:
* Kiindumus
 
Hobid: Võrkpall, jooksmine, tennis.
Juhiload: B kategooria
Eelnevad karistused [Karistus - Mille eest]: Puuduvad


Motivatsioonikiri

Show ContentSpoiler:


Karakteriväline informatsioon
Eelnev kogemus: Nebulos Gamingus mitmeid kordi, nii peadirektor kui ka abidirektor.