nebulos Gaming

Full Version: G.Petrov kandideerib Los Santos Mechanics peadirektoriks
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
LS Mechanics Curriculum VitaeNimi: Georg Petrov
Vanus:26
Sünniaeg: 01.11.1992
Isikukood: 39211015775
Aaddress: Los Santos Motell
Telefon: 5378675

Hariduskäik:
Dillimore lasteaed: 1994-1998
Vinewoodi põhikool: 1998-2007
Los Santos keskkool: 2007-2010
Los Santos ülikool: 2010-2013

Töökogemused:

SF Transport: 2014
Market Mechanics: 2015-2016
LS Network peadirektor: 2018

Motivatsioonikiri:

[Image: 20190730222418c86ac4a7fd4f3e9e4003d6c163b12913.png]