nebulos Gaming

Full Version: Harry Norwood Los Santos Fire Department Peadirektoriks
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Curriculum Vitae

Isiklik informatsioon
Eesnimi: Harry
Perekonnanimi: Norwood
Sünniaasta: 1992
Isikukood: 39212013254
Elukoht: East LS
Telefon: 5821825
Perekonnaseis: Vallaline
Rahvus: Ameeriklane

Haridusäik [ Koos aastaarvudega ]
(1999-2011) LS Keskkool,
(2011-2014) LS Kutsekool (tehnika eriala). 
(2014-2017) Meditsiini kõrgkool
Täiendkoolitused
 2017 Libedasõit
 2017 Pimedasõit
 2017 Esmaabi koolitus
Lisainformatsioon
Keelteoskus [Hinnata 10 palli süsteemis]:
Inglise keel 8/10
Eesti keel 10/10
Arvutioskus [ Hinnata 5 palli süsteemis]:
Photoshop 7/10
Microsoft office 9/10
Head küljed: Kiire õppija, hea suhtleja, abivalmis, aus, huumorisoonega.
Hobid: Autofotograafia
Juhiload: B-kategooria
Eelnevad karistused [Karistus - Mille eest]:Puuduvad

Küsimustik

Kas teil on varasemaid töökogemusi meditsiini valdkonnas?
VASTUS: Jah

Miks peaksime valima just Teid meie kollektiivi ning millist lisa annaksite meie kollektiivile?
VASTUS: Sooviksin kandideerida peadirektori ametikohale, kuna olen suure osa oma elust meedikuna töötanud. Olen varasemalt olnud ka Los Santos Emergency Departmendis, kuid perekondlikel põhjustel olin sunnitud ametikohta vahetama. Kui lugesin ajalehest, et otsitakse uut peadirektorit otsustasin kandideerida. Oman meditsiinilist kõrgharidust ning tean kui vastutusrikas on meediku eriala. Usun, et tuleksin antud ametikohal suurepäraselt toime.

Mida teeksin omalt poolt, kui saaksin soovitud ametikohale?

Kindlasti vaataksime juhtkonnaga üle töötajate palgad, töötingimused ning sisekorra eeskirjad. Lisaks korraldaksin iga töötajaga eraldi personaalse vestluse. Võimaluse korral esitaksin riigihanke Los Santos Emergency Departmendi masinapargi uuendamiseks, tööriiete ning meditsiiniliste aparaatide ja tööriistade välja vahetamiseks.

KUUPÄEV: 30.07.2019 ALLKIRI: Norwood