nebulos Gaming

Full Version: Tony Luciano CV
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
[Image: 201811192218146f72daf9e899f35ec6e3f86af6037644.png]

Curriculum Vitae


Isiklik informatsioon

Eesnimi: Tony
Perekonnanimi: Luciano
Sünnikuupäev (kuupäev, kuu, aasta): 13.06.1995
Vanus: 24
Isikukood: 49506131337
Elukoht: Los Santos Hotell
Telefoni number: puudub

Hariduskäik

Haridustase(Läbitud koolid koos aastaarvudega): 
Las Santose Põhikool (2002-2011)

Las Santose Põllumajandus (2011-2014)

Täienduslik informatsioon

Täiend koolitused: 
Esmaabi ABC
Enesekaitse
Põllumajandus
Suhtlemisoskus
IT alane koolitus

Töökogemus antud töökohal: Omandatud

Eelnevad töökohad: 
Red County Farm

Juhiload: 
B-kategooria

Keelteoskus (10p süsteemis): 
Eesti keel 10/10
Inglise keel 6/10

Huvialad: 
Sport
Põllumajandus (traktorid, metsa masinad)

Tugevad küljed: 
Külmnärv
Vastupidavus

Nõrgad küljed: 
Liigne jutukas (vahest)

Motivatsioonikiri

Kirjutage vähemalt 50 sõnaline motivatsioonikiri, miks peaksime meie just teid sellele ametikohale valima: 
Mina Tony Luciano olen juba väiksena isaga igal pool talutöödel kaasas käinud ning sellest tuleneb ka see huvi. Mulle meeldib rahulik talutöö ja vaikus. Ma suudan teha tööd korralikult ja õigesti ära. Ei anna alla ja lõpetan töö ilusti ära kui ma selle olen võtnud.


((OOC))

Vanus: 14
Aktiivsus: Aktiivne 
Eelnev kogemus: Varasemalt mänginud mitmetes eesti rollimängu serverites. Nebulosis mängisin juba 2017. aastal nimega John Cortez
[Image: 201811192218146f72daf9e899f35ec6e3f86af6037644.png]


Lugupeetud Tony Luciano. Teatame Teile, et teie CV on üle vaadatud ning vastu võetud. Töövestluse kokku leppimiseks palume võtta ühendust Mäe talu juhtkonnaga.

Parimat soovides,
Kolja Petrov
Peadirektor