nebulos Gaming

Full Version: Server kolib
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Hei

Server on hetkel maas, toimuvad kolimistööd. jagab varsti uut infot.

Pühade aeg paljud eemal ja töö käib aeglasemalt, looetavasti lähipäevil saab ikkagi kõik tagasi tööle.

Häid Pühi! Smile
Kolimine tehtud, esinesid mõned probleemid, aga varsti kuulete veelgi paremaid uudiseid.