nebulos Gaming

Full Version: Linnavalitsuse istung #20
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
[Image: 20181120165825725dc4a7ba79383e62400c6005aa0944.png]
Linnavalitsuse istung #20

1. Mehaanik Mic taotleb linnalt heakorrateenuse osutamise toetust. VIIDE
2. Kaebus - Los Santos Transport´i direktori ebapädevus. VIIDE
3. Jonathan Westi hinnapäring hoonetele. VIIDE
4. [TAOTLUS] LS Network - kontorihoone esise renoveerimine, välised ehitustööd. VIIDE
5. Sooviks avada ettevõtte - Dennis Glazkov. VIIDE
6. Jester´i taotlus. VIIDE
7. Härra Petrov taotleb talukompleksi hinda. VIIDE


1. Taotlus on rahuldatud, saata kiri linnavalitsuse planeerimisosakonnale. (( PM))
2. Oleme alustanud uurimist antud kaebuse põhjal.
3. Taotlus on rahuldatud. Hinnaks kujuneb 350´000$
4. Taotlus on rahuldatud.
5. Taotlus on mitte rahuldatud.
6. Taotlus on mitte rahuldatud.
7. Taotlus on mitte rahuldatud.