MyBB Internal: One or more warnings occurred. Please contact your administrator for assistance.
nebulos Gaming - Jooksvad arendused

nebulos Gaming

Full Version: Jooksvad arendused
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
UUENDUSED

/otsisõiduk - võimaldab mängijal otsida endale kuuluvat sõidukit.
/varustus võetud relvad ei kao ära mängija serverist lahkumisega, ainult RR'iga.
UUENDUSED
/callsign - võimaldab politseil lisada sõidukile callsigni.
/ecallsign - eemaldab sõidukilt callsigni.