MyBB Internal: One or more warnings occurred. Please contact your administrator for assistance.
nebulos Gaming - Sõidukid

nebulos Gaming

Full Version: Sõidukid
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
[b]Süsteemi ülevaade[/b]
Mängusiseselt on võimalik lisada serverisse igat tüüpi sõidukeid. Sõidukil on olemas omaniku tüüp ja omaniku id, milles sõltub ka mängija ligispääs sõidukile. Sõiduki omaniku tüüpideks on mängija, grupp, töökoht, firma, ark jne. Omaniku id on vastava alagrupi elemendi server id. 

Funktsionaalsus
Sõidukil on võimalik avada pagasnikut, kapotti, aknaid ja panna tööle tuled. 
Eraisikule kuuluv sõiduk despawnib, kui mängija viimasest logimisest on möödunud 48 tundi.
Sõidukit on võimalik panna tänavale müüki ja teistel mängijatel on võimalik seda endale osta, raha kandub üle mõlemal juhul, kui mängija on online või offline.
Sõiduki läbisõidust sõltub tõenäosus pagasniku, kapoti lahtitulemisel ning sõiduki töölesaamisel. 
Kui sõiduki läbisõit on liiga suur ja keegi seda võrri ei soovi omale soetada, siis on võimalik see maha parseldada vanarauda. (/asukoht vanaraud)
Sõidukiga sõites alati kanda turvavööd, sest avarii korral kaotab mängija palju elusid. (/turvavöö /kiiver)
VIP-Subscription võimaldab osta vippidele mõeldud sõidukeid ning kindla protsendi võrra soodsamalt.

Käsklused
/v [pagasnik / kapott / tuled / lukk / varuvõtmed / aken / pargi / spawn / spawn2 / despawn / eemaldatuuning / panemüüki / eemaldamüügist]
/mootor - sõiduki kävitamine / suretamine
/amootor - adminile
/rendi - sõiduki rentimiseks
/lõpetarent - sõiduki rendi lõpetamiseks
/tangi
/müü sõiduk - sõiduki müümine kellegile
Adminile
/fixveh /flip /goveh /getveh /atangi /aidfromsid /vidfromsid /rtc /taastagrupisõidukid /taastatöösõidukid /sõidukisse
/veh - sõiduki spawnimine vabakasutuseks
/aspawn - despawned sõiduki spawnimine
/adespawn - spawned sõiduki despawn
/lisasõiduk - peamine käsklus sõidukite lisamiseks
/hsõiduk - sõiduki haldamine
/ksõiduk - sõiduki kustutamine
/sõidukipood - sõidukipoe kategooriate koostamine, sõidukite lisamine ja sõidukite hindade muutmine.

Pildid
[Image: 2018082313045306b012aa4062b04d18067c66e1527db2.jpg]

[Image: 201808231304545f081bb8c2037559e7292db5f66f1045.jpg]

[Image: 201808231304550be424da508072b1f6aebdff17fd6d31.jpg]

[Image: 201808231304569c69eaceb8ef84cf324db16bbe652609.jpg]

täiendamisel...