MyBB Internal: One or more warnings occurred. Please contact your administrator for assistance.
nebulos Gaming - Graffitid

nebulos Gaming

Full Version: Graffitid
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Süsteemi ülevaade
Igal mängijal on võimalik välismaailmas pindade peale taggida vastavalt oma tahtele teksti. Taggimiseks on vaja vähemalt 400 - ühikut spray can'i.

Funktsionaalsus
Taggitava teksti puhul on võimalik valida erinevaid fonte, muuta iga tähemärgi värvi ja määrata graffiti positsioon. 

Käsklused
/graffit - graffiti lisamine mängijale.
/agraffit - graffiti lisamine adminile.
/gjuurde - graffiti juurde telemine.
/ginfo - graffiti info kuvamine.
/egraffit - graffiti eemaldamine adminile.

Pildid
[Image: 91c6137d1ef8e8916b7f743fb3464e87.png]

[Image: 8661fd66718f3a2a52415643298267f1.png]