MyBB Internal: One or more warnings occurred. Please contact your administrator for assistance.
nebulos Gaming - Boombox

nebulos Gaming

Full Version: Boombox
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Süsteemi ülevaade
Igal mängijal on võimalus soetada omale boombox, mille abil on võimalik lasta muusikat kõigile, kes on boomboxi läheduses.

Funktsionaalsus
Boomboxi on võimalik maha asetada igale poole ja iga kell üles korjata. Boomboxi lähedusse ei saa teine mängija lisada teist boomboxi. Võimalik on suurendada boomboxi muusikakaugust ja vahetada lugu.

Käsklused
/boombox - boomboxi haldamise peamine command, avab diaoogi.
/eboombox - adminil on võimalik eemaldada vajaduse korral mängija boombox.