MyBB Internal: One or more warnings occurred. Please contact your administrator for assistance.
nebulos Gaming - Töökohad

nebulos Gaming

Full Version: Töökohad
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Töökohtade peamine eesmärk on pidevalt raha teenida.
Käsklused: /tööleping /lahkutöölt /töösõiduk [spawn/despawn/otsi]

Autovaras
Eesmärk on illegaalsel teel sõiduk liikuma saada ja maha müüa. Iga automüügiga droppi teenib XP'ed, mis omakorda hakkab levelit tõstma. Mida kõrgem level, seda rohkem raha saab droppi müümise eest.
Käsklused
/käivita
/muugi
/dropiaeg
/asukoht dropp
/müü droppi

Prügivedaja
Kinnisvarade ees asuvatest prügikastidest prügi eemaldamine.
Käsklused
/prügikorjama
/prügilasse
/prügimaha

Kaubavedaja
Firmadesse kauba transportimine bobcatiga. Bobcat tuleb kaupa täis laadida erinevate kaubakohtade kaudu ja seejärel transportida see erinevatesse firmadesse.
Käsklused
/kaubakohad
/tellimused
/vkast

Puuraidur
Puude maharaidumine ja saadud puidu saekaatrisse müümine.
Käsklused
/raiu
/halg

Muruniitja
Traktoriga muruplatsi peal muru niitmine.
Käsklused
/muru

Mehaanik
Katkise sõiduki parandamine, järelehaakimine, otsimine ja kanistriga täitmine.
Käsklused
/mvilkur
/mehakõned
/värvipalett
/värvisõiduk
/maaling
/emaaling
/mparanda
/mtangi
/lisalukk
/osõiduk