MyBB Internal: One or more warnings occurred. Please contact your administrator for assistance.
nebulos Gaming - Telefon

nebulos Gaming

Full Version: Telefon
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Süsteemi ülevaade
Igal mängijal on võimalus poest omale soetada puutetundlik telefon, mis on lihtsa ülesehitusega ning mugav kasutada.

Funktsionaalsus
Võimlused: Helistamine, SMS'i saatmine, saadetud sõnumite kuvamine, sissetulnud sõnumite kuvamine ning vastamine, sooritatud kõnede logid, kontaktide muutmine ja lisamine, helide muutmine ja muusika kuulamine.

Pildid

Peamised valikud
[Image: 20180813015735d34f0169c8e0386b5dcf6f2830f3ae08.jpg]

Helistamine
[Image: 201808130157365e088e54c982abd018d0092795761685.jpg]

Sõnumi sisu vaatamine
[Image: 20180814081357f55007e9ac369c2569cec7a534221265.jpg]

Telefoni helinate muutmine
[Image: 201808130157368e36720045528e5db1d7a820afabe61f.jpg]