MyBB Internal: One or more warnings occurred. Please contact your administrator for assistance.
nebulos Gaming - Loomad

nebulos Gaming

Full Version: Loomad
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Süsteemi ülevaade
Adminitel on võimalus lisada erinevaid loomi serverisse, mis saavad vabalt liikuda ringi ettemääratud alas. Looma lisamiseks tuleb lisada loomala, milleks tuleb kasutada /loomaalad. Esialgu on serveris olemas 2 looma - kitsed ja lehmad.

Funktsionaalsus
Loomad saavad liikuda vabalt liikuda alas ringi. (Hetkel kõrgemad eesmärgid loomadel puuduvad.) Lisaks liikumisele on võimalik mängijal jahtida autoga või relvaga kitsesid.

Käsklused
/loomaalad - võimalik lisada loomaalasid, teleda nende juurde või kustutada ära
/lloom - võimalus lisada loom serverisse. (esialgu kits või lehm)
/kloom - võimalus loom eemaldada serverist