MyBB Internal: One or more warnings occurred. Please contact your administrator for assistance.
nebulos Gaming - 0.3 DL uuendused

nebulos Gaming

Full Version: 0.3 DL uuendused
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
ARENDUSED
* Sõidukite mittekäivitamise vastane anticheat.
* Elude ja armori vastane anticheat.
* Salve suurus tõstetud 50 peale.
* Kirve objekt lisatud serverisse.
* Interjööris olles kuvab inti nime.
* Võimalus koguda erinevaid saavutusi.
- Annab $2500 kuni $5000 raha juurde.
* Võimalus muuta HUD'i elementide positsiooni ja värvi.
- /hudpos /hudposkeys /hudoutline
* Jalaluu läheb katki, kui saadakse viga kõrgelt kukkudes või kuul jalga.
- Terveneb 2 - minuti pärast.
* /lennukijuht
* Lennujaamast on võimalik omale soetada pilet VC ja VC tagasi LS'i $5000 eest.
* /asukoht leiab kõige lähima otsitava asja.
* /pgps ehitatud ümber.
* Haiglasüsteem ehitatud ümber.
* Gruppidel saab olla 2 nime.
* Lennujaamas kuvab lennuki kohaljõudmiseks kuluvat aega.
* /korvpall saab toimude erinevate liikmete vahel.
* Kitsesid, lehmi saab lisada serverisse ja jahti pidada.
* Väga paljude süsteemide ümberehitamine.
* Nakootikumid on olemas.
./tarvita 
* Narkootikume on võimalik toota
./narkotünn /narkosaadus /tünnijuurde /eemaldatünn
täiendamisel