MyBB Internal: One or more warnings occurred. Please contact your administrator for assistance.
nebulos Gaming - Muruniitja töökoht

nebulos Gaming

Full Version: Muruniitja töökoht
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Üldine informatsioon
Mängijatele on lisatud võimalus murutraktori abil Glen Park'i ümbruses niita muru. Kui on niidetud vähemalt 100 muruliblet, siis uuesti /muru kirjutades laekub summa palgatšekile.

Käsklused
/lisamuru - lisab maha murulible. (adminitele)
/emuru - eemaldab 5 meetri raadiuses oleva muru. (adminitele)
/muru - mängijatel võimalus alustada ja lõpetada muru niitmist.

[Image: 20171203013207d2a66515ee73ac0a2905b7391d226210.jpg]