MyBB Internal: One or more warnings occurred. Please contact your administrator for assistance.
nebulos Gaming - Uus telefon

nebulos Gaming

Full Version: Uus telefon
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Üldine informatsioon
Serverile on tehtud uus telefonisüsteemi lahendus, et muuta telefoni kasutamine veelgi mugavamaks.

Graafiline liides
Üheks kõige suuremaks muudatuseks uue telefoni puhul on graafiline liides, kus kõik valikud toimuvad kursori abil. Erinevalt dialoog meetodil põhinevast telefonist, ei esine tüütut dialoogi sulgemise ja avamise nähtust, vaid kõik muutused ja nupuvajutused reageerivad kohe.
[Image: 2017111715295995bb03c0ee2ebefae38e61b70543393e.png]
[Image: 2017111715315423d337d0db8054bd39062449fa306db7.png]

Täiendamisel...