nebulos Gaming

Full Version: Linnavalitsuse istung #11
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
[Image: w5XmmjR.png]
Linnavalitsuse istung #11

Linnavalitsusele esitatud taotlus(ed):
1. Ashley Crawford taotlus väravale. Viide
2. Rick Parker maja hinnapäring. Viide
3. Dominic Spilner firma rajamise taotlus. Viide
4. Aleksei Putin taotlus aiale ja väravale. Viide


Linnavalitsuse otsuste tulemus(ed):
1. Linnavalitsus rahuldas taotluse ja hinnaks kujuneb 50'000$.
2. Maja hinnaks kujuneb 600'000$.
3. Linnavalitsus ei rahuldanud taotlust.
4. Linnavalitsus ei rahuldanud taotlust.
5. Seoses jälgimise ja kaebustega on linnavalitsus otsustanud Mäe Talu pea -ja abidirektori Jonathan West ja Cealvon Bennett vallandada, kuna antud isikud ei ole kaua aega suutnud täita oma töökohustusi.