MyBB Internal: One or more warnings occurred. Please contact your administrator for assistance.
nebulos Gaming - Uuendused/bug'fixid

nebulos Gaming

Full Version: Uuendused/bug'fixid
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3 4 5 6
UUENDUSED
• Teksti poolitamissüsteem ehitatud nullist üles.
• Uued värvitoonid võetud chatis kasutusele, silmasõbralikumad.
• Timereid optimeeritud.
• Uus anticheat tehtud. (sõidukite teleport, airbreak, speedhack jne)
• Interjöörides sees on näha väljumispickupid.
• Hädaabisse tehtud kõned on logitud. (/mdc /vkutsed)
• Kiiruseületamised kiiruskaamera juures on logitud.
• Linna peale on pandud liikuma 3-bussibotti, mis peatuvad, kui keegi peaks bussi ette sattuma.
• Rongibot lisatud tegema suurt ringi, stardib LS rongijaamast.
• Gruppide, tööde ja muude positsioonide jaoks on ehitatud süsteem, mis teeb nende haldamise veel lihtsamaks.
• AOD'ena automaatne /b chat.
• Prügivedaja töökohta tuunitud ehk otsib kõige lähima prügikasti.
• Relvadel Serial-Code ja pood, kust see on soetatud.
UUENDUSED
• /kseaded alt saab chatanimi sisse/välja lülitada.
• AC tehtud lisa sõiduki järelhaakimisele, AFK'ist tagasi tulemisele ja toodud juurde mõningad erandid.
• Automaatne boonuste lisamise süsteem tehtud.
• Varuvõtme alla kuuluvat sõidukit saab spawnida/despawnida.
• Admintele /aspawn ja /adespawn.
• Bussides rääkimise bug fixed.
• Prügijaamast objekte eemaldatud, parem manööverdada.
UUENDUSED
• Andmed on võimalik lülitada chati peale. (/kseaded)
• /b kanalit on võimalik toggelida. (/kseaded)
• Prügivedaja töökohale tehtud parandus.
• Chati bug peaks olema parandatud.
• Mõningad väikesed bugid parandatud.
• Kohe peaks valmis saama ka talu lahendus.
UUENDUSED
• /andmed, /kinnisvara, /sõidukid.
• Lisatud LS'i 3-PNS'i.
• Linerunneriga seotud bug fixed.
• Väravaga seotud bug fixed.
• Timereid optimeeritud.
• Lisatud väärtuse kontrollid paari kohta.
• Tazeris olles kuvab aega, kaua tazer kestab.
• Animatsioonide kuvamine ja lõpetamine fixed.
UUENDUSED - UCP
• Bannitud list.
• Karaktereid kuvab profiili all.
• Ikoonide meeletu kordumine fixed.
UUENDUSED
• Lowrideril ei pea akent alla kerima.
• Reklaami süsteemis tehtud väike parandus.
• Telefoni teksti värve muudetud ja raadiuses olevad isikud näevad teksti.
• Värava raadiust tõstetud.
• Tazer toggelib mängija kontrolli.
• "%s kõht koriseb." tekst eemaldatud.
• Mõningad värvitoonid ümber muudetud.
• Gruppidel on võimalik määrata ka teine riietusruum.
• Lubade tegemine parandatud.
• Lubade tegemisel arvestatakse ka nüüd sõiduki elusid.
• Array size suurendatud, pikemad tekstid lubatud.
• Maja/firma interjööri muutmisel, muutub ka pickup pos.
• /fliikmed ei tekita punast teksti, kui esc'i minna.
• Telefoniga saab ringi käia ja /cellin võtab telefoni objekti kätte, kui see on poest ostetud ja /cellout paneb tagasi.
UUENDUSED
• Mängijatele ei kuvata ban/kick anticheat sõnumeid.
• Mõned poolitamisparandused tehtud.
• /kustutakonto juurde lisatud juurde kontroll.
• Telepordi omaniku kuvamise juurde lisatud kontroll.
• Chatanim fixed.
• Gruppide list näitab nüüd ka array id.
UUENDUSED
• Automaatse sisselogimise sisselülitamine fixed. (/kseaded)
• /re abil saab es'ile kohe vastata.
• AFK kicke näitab ainult läheduses olevatele mängijatele.
• Reklaamid pikemaks muudetud.
• 'Out sõnumeid' on võimalik ära kustutada.
• Admin tegevuste teksti värve muudetud.
• Töösõidukid respawnivad 3-min tagant, muud 1-h tagant.
• Prügivedaja saab 1-prügikoti eest rohkem raha.
UUENDUSED
• Telefonile lisatud kõnelogid, võimalik on neid ka kustutada.
• Telefonil saab nii in kui out sõnumeid kustutada.
• Paar parandust tehtud sõnumitele.
• Sõiduki puhul pandud paar väärtust resetima.
UUENDUSED
• Timereid optimeeritud.
• Vangist spawnimine fixed.
• Telefoni kõnelogide vahele pandud delay.
• Sõiduki kustutamisel, kustutatakse selle küljes olevad objektid.
• Relvatellimuse ajaarvestus paremaks muudetud.
• Rendisõiduki kütusepaak läheb täis ja respawnib, kui mängija lahkub.
• Boomboxi vattide muutmine fixed.
Pages: 1 2 3 4 5 6