MyBB Internal: One or more warnings occurred. Please contact your administrator for assistance.
nebulos Gaming - UCP uuendused/bugfixid

nebulos Gaming

Full Version: UCP uuendused/bugfixid
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2
0.1
• Admintel kasutaja otsimisel saab kiirvalida muutmist.
• Raha võimalik muuta miinusesse.
• Paar väikest parandust.
0.2
• UCP kaudu võimalik mängijale vangistus lisada.
http://prnt.sc/cdznsp
0.3
• Lisatud vMode arangile ucp kasutuse õigused.
• Adminite kuvamisel lisatud vmode grupp juurde ja näitab palju admineid on kokku üldse.
0.4
• Nimevahetuse tegemisel kuvab varasemalt tehtud nimevahetusete arvu. http://prntscr.com/csnnim
0.5
• UCP tehtud väikesed timmimised.
• Annetuspaneel on lisatud.
0.6
• Karakteri all kuvab, kas mängija on ig või mitte. https://gyazo.com/5dd91d36f378dd394efa55f681a1f008
0.7
• Informatsiooni lehele lisatud graafik.
0.8
• Läbi vip paneeli on võimalik vahetada oma nime.
• Võimalus soetada omale uus karakter.
0.9
• Kõige uuemad skinnid lisatud folderisse.
• Relvad/salved kuvab andmete all.
1.0
• Uus telefoniannetamis lahendus lisatud.
• Nimevahetusele tehtud eraldi lehekülg.
• Logima pandud on hoiatuse lisamine/eemaldamine.
• Adminid saavad läbi UCP lisada mängijale hoiatusi
[Image: b42e6352a3aa3ac314f4105db58569a5]
Pages: 1 2