MyBB Internal: One or more warnings occurred. Please contact your administrator for assistance.
nebulos Gaming - Troy Rodez

nebulos Gaming

Full Version: Troy Rodez
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Sinu IG nimi:Jack Mumble
Süüdistatava IG nimi:Troy Rodez
Teatamise põhjus:Logis välja keset RP-d
Videomaterjal:

Lõikasin tagaajamist (kes seda vaadata ikka viitsib, lõikasin nii et alguses tekst on viimane jne, saate aru küll), lõpus taipasin vaadata kas ta sees on.

PS! Me ei ajand teda taga, peale videos kadumist, me ei näinud teda rohkem. Sõitsime Blueberry poole ja pöörasime tagasi ümber.