MyBB Internal: One or more warnings occurred. Please contact your administrator for assistance.
nebulos Gaming - Cmd ei tööta

nebulos Gaming

Full Version: Cmd ei tööta
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Nimelt selline jama,et /otfirma ei tööta...
Millegipärast ei töötanud jah, üritasin sind ka abistada kuidagi, aga mõte jooksis kokku, sellepärast käskisingi teha siia postituse.

IG nime lahter õigeks!