nebulos Gaming

Full Version: Pistke põlema se host...
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pistke põlema enda host, mul läks just hetk tagasi 2 stacki ironit ning 8 diamondit selle pärast et teil nii saast host on.
Pidevalt RB'd.
Ostke host endale tõesti noh, see häirib raskelt juba inimeste mängimist...
ÃÂ"žra mängi siis.
sebige 20 sloti ka endale ja lõpetage si__umine üksteisele.