MyBB Internal: One or more warnings occurred. Please contact your administrator for assistance.
nebulos Gaming - Foorumi bugg

nebulos Gaming

Full Version: Foorumi bugg
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
On siis üks bugg foorumis ,et ei saa kustutada nagu ültse teemasi ja mingi jama oli veel aga meelde ei tule hetkel
Täpsusta nüüd, et mis sul täpsemalt mureks on.
No ma üritan deletead nagu oma postitust või midagi ,kuid kui proovin ütleb ,et su kasutajakonto pole aktiveeritud või bänned või mdea mis asi.
Aktiveerisid sa oma kasutaja ära e-maili kaudu siis?