MyBB Internal: One or more warnings occurred. Please contact your administrator for assistance.
nebulos Gaming - [MÃÂ"žNG]Sarkiano Dicazzo

nebulos Gaming

Full Version: [MÃÂ"žNG]Sarkiano Dicazzo
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2
Teate ikka et neid teksti rivi pikkusi saab ise vahetada?Regular_smile
Ütle mulle se cmd millega muuta seda siis see cmd millega seda aega sinna teksti ette panna ja see cmd millega mäng sujuvamaks muuta palun ja ta ei muudaks seda niisama jutu ajal ja sealt ülevalt on tõõdeldud.
Pages: 1 2