nebulos Gaming

Full Version: uus captcha
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
varsti lisame omale ka sellise captcha versiooni!Smile

[Image: 1316544986-763_01.jpg]
Sellist asja pole küll mõtet lisada, see ReCAPTCHA halvimatest halvim.
Tõesti võttis muigama, kuid arvan, et pole vaja nii keerulist panna. O.O