nebulos Gaming

Full Version: Taotlus #1 - Kevin Luckas
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Taotlus #1. - Tulirelvaluba.

1. Nimi: [Kevin Luckas]
2. Aadress: [Fort Carson Motel.]
3.Sünnikuupäev ja aasta: [20.05.1986]
4. Kontakt telefoninumber: [1038782]
5. Isikukood: [38605205210]
6. Põhjus miks taotlete relvaluba: [Mina Kevin Luckas taotlen relvaluba,
sest tänapäeval on maal väga ohtlik. Murtakse sisse taludesse, röövitakse inimesi.
Sooviks luba, sest mulle meeldib jahil käia, vahest ikka lähed metsa püss kaelas, kitse näed ikka tulistad. ]
7. On teil eelnevalt relvalube olnud?Märgi enda vastus kasti ristikesega.
Jah []
Ei [X]
8. On teil eelnevalt relvaluba eemaldatud?Märgi enda vastus kasti ristikesega.
Jah [ ]
Ei [X]
9. Olete varem kriminaalseltkaristatud?Märgi enda vastus kasti ristikesega.
Jah [ ]
Ei [X]
10. Mis peaksime just teile väljastama antud relvaloa?[Sest tahan ära hoida oma surma,
röövlite käeläbi ning tahaks käia ka jahil, vahest on hea süüa värsket liha.
Lisaksin veel juurde, et relva ma oskan kasutada, sest sõjaajal sai palju tulistatud sellega.
Relva käsitlemine pole minu jaoks probleem.]
11. On teie lähikonnas kriminaalseltkaristatud isikuid Märgi enda vastus kasti ristikesega.
Jah []
Ei [X ]
12. Olete eelnevalt lugenud läbi seadused ning reeglid seoses tulirelvadega?Märgi enda vastus kasti ristikesega.
Jah [X]
Ei [ ]
13. Kas olete nõus,et teie karistusregistrit kontrollitakse regulaarselt?Märgi enda vastus kasti ristikesega.
Jah [X]
Ei [ ]
14. Kas te olete nõus,et teie relvaluba eemaldatakse koheselt, kui te olete toime pannud mõne kriminaalkuriteo, alates taotlemise kuupäevast, elektroonilisel teel, ilma teile teatamatta?Märgi enda vastus kasti ristikesega.
Jah [X]
Ei [ ]
-
-
-

[Image: bcsdlogo.png]


Lugupeetud kandidaat!

Bone County Sheriff's Department'il on kahju Teile teatavaks teha, et Teie avaldus on üle vaadatud ning tagasi lükatud. See taotlus lükati tagasi põhjustel:
- 6. ja 10. punkt ebakorrektselt täidetudFirearms Licensing and Control Unit
Bone County Sheriff's Department
A3, Rich Street, Newtown
1075218

(( OOC põhjused: N/A ))
(( Lisa kommentaar(id)/soovitus(ed): N/A ))